In English | På svenska | Suomeksi

Välkommen till Närkos visselblåsarfunktion TELLUS

Närko har nolltolerans mot diskriminering, trakasserier, brott, korruption och miljööverträdelser. Likabehandling av våra medarbetare, kunder och leverantörer, och god affärsetik är centralt för Närkos verksamhet. Därför uppmanar vi alla kunder, partners och egna medarbetare att rapportera eventuella misstankar om bedrägeri eller oetiskt agerande.

Vad ska du rapportera?

Vår rutin för visselblåsning omfattar endast rapportering av misstänkta bedrägerier eller ett i övrigt bedrägligt, oärligt, olagligt eller oaktsamt agerande. Vår rutin för visselblåsning ska inte användas för kundklagomål eller för sådant som berör enskilda tvister.

Hur ska du rapportera?

Vi ser gärna att du rapporterar öppet genom att ange ditt namn och dina kontaktuppgifter, eftersom alla rapporterade misstankar ändå hanteras strikt konfidentiellt. Men du kan också välja att rapportera anonymt. Systemet är skilt från Närkos övriga IT-system och spårar inte IP-adresser eller andra uppgifter som kan identifiera den som skickar meddelandet.