Vårt skåpsortiment består av tre olika produkter: lättisolerade skåp, FNA och FRC.

Våra skåp byggs på egentillverkade chassin och är utrustade med marknadens bästa sidodörrar och funktionalitet. T.ex. det steglösa lastsäkringssystemet Flexi-Track möjliggör en snabb och välanpassad surrning av godset och är till stora delar integrerad i konstruktionen.

Närko erbjuder ett brett sortiment av flakvagnar och flakpåbyggnader.

Närkos chassier tillverkas, ytbehandlas och monteras från början till slut i en modern produktionslinje med höga kvalitetskrav. Vi erbjuder ett brett sortiment av välgenomtänkta lösningar som är speciellt avsedda för nordiska förhållanden.

Våra timmervagnar byggs i ett flertal olika modeller och till ett flertal olika ändamål från off road till längre transporter på belagda vägar.

I Närkos sortiment ingår även driftsäkra sidotippade bilpåbyggnader och släpvagnar främst för flis- och pelletstransport.

Närko är marknadsledare på Dolly i Norden. Vi erbjuder ett brett sortiment av Dolly för de nordiska länderna. Dessa består av lätta byggnationer med ett väl genomtänkt utförande till ett konkurrenskraftigt pris. Tack vare trafiken med modulkombinationer utgör Dollyn idag en av Närkos huvudprodukter.

Our After Sales Campaigns

FINLAND

fi

Här får du träffa...

Här får du träffa vår produktions,- och inköpsansvariga Jan-Anders Prinsén! ✨

Jan-Anders har arbetat på Närko sedan år 2005.
Han säger att det bästa i hans arbete är hans fantastiska medarbetare och att Närkos absolut största tillgång är den kunniga personalen.

Hans fritid går till hans barns hobbyn då barnen är aktiva i både ishockey och fotboll.

Tapaa meidän tuotanto- ja hankintatyöntekijämme Jan-Anders Prinsén! ✨

Jan-Anders on työskennellyt pitkään Närkon palveluksessa, vuodesta 2005 lähtien. Hän kertoo, että parasta työssä ovat mahtavat työkaverit. Hän tiivistää, että Närkon ylivoimaisesti suurin valtti on sen asiantunteva henkilökunta.

Hänen vapaa-aika kuluu suurelta osin hänen lastensa harrastusten parissa. Hänen lapsensa harrastavat aktiivisesti sekä jääkiekkoa että jalkapalloa.

#Närko #narko #makingtracks #personal #henkilöstö

fi

Leverans av ett 4...

Leverans av ett 4-axligt rullflakssläp för transport av två stycken 6,5m rullflak enligt standard SS 3021. Vagnen kommer att ingå i en 24m fordonskombination på det Norska vägnätet.

4-akselinen vaihtolavavaunu menossa toimitukseen. Vaunu on tarkoitettu kahden 6,5 m:n vaihtolavan kuljetukseen SS 3021 standardin mukaan. Vaunu on osaa 24-metristä ajoneuvoyhdistelmää, joka kulkee Norjan tieverkostossa.

#Närko #narko #makingtracks #leverans

fi

Våra anställda är...

Våra anställda är vår viktigaste resurs! ✨

Arbetsplatsens säkerhet är ett centralt tema i Närkos verksamhet. Dessutom är öppenhet, mångfald och acceptans för andra människor grundläggande förutsättningar för koncernens framgång. Det är därför självklart att ingen medarbetare skall diskrimineras eller behandlas annorlunda.

Framtida mål är att förbättra informationsflödet och genom det ytterligare öka personalens engagemang och trivsel.

Työntekijämme ovat tärkein voimavaramme! ✨

Työturvallisuus on keskeinen teema Närkon toiminnassa. Tämän lisäksi tärkeää Närkolla on avoimuus, monimuotoisuus ja toisten ihmisten hyväksyminen, jotka ovat konsernin menestyksen perusedellytyksiä. Siksi on itsestään selvää, että ketään työntekijää ei saa syrjiä tai kohdella eri tavalla.

Tulevaisuuden tavoitteena on parantaa tiedonkulkua ja siten lisätä työntekijöiden sitoutumista ja hyvinvointia.

#Närko #narko #teamnärko #personal #henkilöstö #välbefinnande #hyvinvointi

Försäljning

Närko är närvarande på alla europeiska vägar. Vi kör hårt på kvalitet, säkerhet och har ett brett urval av lösningar. När våra vagnar och bilpåbyggnader rullar ut får användarna mer än reservdelar och service – de får en resekompanjon för livet.