Our cargo box range consists of three different products: lightly-insulated cargo boxes, FNAs and FRCs.

Our cargo boxes are built on our own chassis and are equipped with the best side doors and functionality on the market. E.g. the Flexi-Track cargo system enables quick and easily-adjustable load securing, which is largely integrated into the design.

Närko offers a wide range of platforms according to customer requirements.

Närko’s chassis are manufactured, surface treated and assembled from start to finish on a modern assembly line according to high quality requirements. We offer a wide range of well-thought-out solutions specially designed for Nordic conditions.

Our timber trailers are built in a range of models and for a variety of purposes, from off road to longer distance freights on paved roads.

The Närko range also includes reliable side-tipping bodyworks and trailers for chip and pellet transport.

Närko is the market leader in Dolly trailers in the Nordic region. We offer a wide selection of Dollies for the Nordic countries. These consist of a lightweight construction with a well-thought-out design at a competitive price. Because of the amount of transportation using modular combinations today, Dolly trailers have become one of Närko’s main products.

Our After Sales Campaigns

FINLAND

fi

Här får du träffa...

Här får du träffa vår produktions,- och inköpsansvariga Jan-Anders Prinsén! ✨

Jan-Anders har arbetat på Närko sedan år 2005.
Han säger att det bästa i hans arbete är hans fantastiska medarbetare och att Närkos absolut största tillgång är den kunniga personalen.

Hans fritid går till hans barns hobbyn då barnen är aktiva i både ishockey och fotboll.

Tapaa meidän tuotanto- ja hankintatyöntekijämme Jan-Anders Prinsén! ✨

Jan-Anders on työskennellyt pitkään Närkon palveluksessa, vuodesta 2005 lähtien. Hän kertoo, että parasta työssä ovat mahtavat työkaverit. Hän tiivistää, että Närkon ylivoimaisesti suurin valtti on sen asiantunteva henkilökunta.

Hänen vapaa-aika kuluu suurelta osin hänen lastensa harrastusten parissa. Hänen lapsensa harrastavat aktiivisesti sekä jääkiekkoa että jalkapalloa.

#Närko #narko #makingtracks #personal #henkilöstö

fi

Leverans av ett 4...

Leverans av ett 4-axligt rullflakssläp för transport av två stycken 6,5m rullflak enligt standard SS 3021. Vagnen kommer att ingå i en 24m fordonskombination på det Norska vägnätet.

4-akselinen vaihtolavavaunu menossa toimitukseen. Vaunu on tarkoitettu kahden 6,5 m:n vaihtolavan kuljetukseen SS 3021 standardin mukaan. Vaunu on osaa 24-metristä ajoneuvoyhdistelmää, joka kulkee Norjan tieverkostossa.

#Närko #narko #makingtracks #leverans

fi

Våra anställda är...

Våra anställda är vår viktigaste resurs! ✨

Arbetsplatsens säkerhet är ett centralt tema i Närkos verksamhet. Dessutom är öppenhet, mångfald och acceptans för andra människor grundläggande förutsättningar för koncernens framgång. Det är därför självklart att ingen medarbetare skall diskrimineras eller behandlas annorlunda.

Framtida mål är att förbättra informationsflödet och genom det ytterligare öka personalens engagemang och trivsel.

Työntekijämme ovat tärkein voimavaramme! ✨

Työturvallisuus on keskeinen teema Närkon toiminnassa. Tämän lisäksi tärkeää Närkolla on avoimuus, monimuotoisuus ja toisten ihmisten hyväksyminen, jotka ovat konsernin menestyksen perusedellytyksiä. Siksi on itsestään selvää, että ketään työntekijää ei saa syrjiä tai kohdella eri tavalla.

Tulevaisuuden tavoitteena on parantaa tiedonkulkua ja siten lisätä työntekijöiden sitoutumista ja hyvinvointia.

#Närko #narko #teamnärko #personal #henkilöstö #välbefinnande #hyvinvointi

Sales

Närko can be seen on all European roads. We work hard on quality, safety and a wide range of solutions. Our customers appreciate that we know our industry. This enables us to design and manufacture the market's best trailers and superstructures for different types of transports. As our trailers and bodyworks for trucks roll out, users get more than spare parts and service - they get a companion.